top of page
כיכר דיזנגוף 25.2 צילום עמיר טירקל (1).JPG

בונות אלטרנטיבה דורשות -
זהירות עם חלוקת נשקים לגברים אלימים

כבר חתמו

2

200,000

רבנות יפה .jpg

צומה למניעת חלוקת נשקים ם לגברים אלימים

אנו,חברות בונות אלטרנטיבה, מתקשרים בכבוד ובהערכה כדי להביע את דעתנו בנוגע לחלוקת נשקים לגברים אלימים. כקבוצה, אנו נשים וגברים מתים לקדם שוויון, כבוד וביטחון לכל אדם בחברה. על פי ההמלצות של הועדה משנת 2018, עומדים להתמודד עם האתגר החמור הזה ולפעול במסגרת ההנחיות של הועדה על מנת לסייע במניעת פשרות כאלה.

  1. חינוך והכשרה: אנו קוראים להשקיע יותר בתחום החינוך וההכשרה, על מנת ליצור תרבות של כבוד, שוויון והבנה גברתית בכל השכבות החברתיות. נדרשים מערכות החינוך לשפר את החינוך המיני, כדי להעצים את הצעירים להביע ולכבד דעות נוספות.

  2. חיזוק רשויות המעקב: נדרש לחזק את יכולתם של רשויות המעקב והאכיפה במקרים של אלימות מגדרית. כמו כן, חשוב להעניש בעדינות אך בתוקף את הפושעים ולהקנות כל ניכרון של חשש מהשלטון.

  3. שינוי תרבות: אנו קוראים לקמפיינים ציבוריים ממומנים ופעולות חברתיות שיתפקידם להעיד על ראיות חיוביות של שוויון מגדרי וכבוד. דרך זו, נוכל לשנות את התרבות וליצור קהל רחב שמתנגד לכל סוג של אלימות.

  4. תמיכה בקורבנות: נחזק ונפתח עוד יותר את המערכת התמיכה לנשים שנפגעו מאלימות מגדרית. תחושת הביטחון והתמיכה המסוגננת יכולה לשדרג את יכולת הניהול והשחזור של הנפגעות.

  5. השפעה חברתית: אנו קוראים לארגונים, עסקים והמגזר הציבורי להשפיע ולהפיץ מסרים של שוויון וכבוד בתודעה הציבורית. השפעה זו יכולה ליצור שינוי חיובי ותחושת אחריות בקרבה לתחושות של אלימות מגדרית.

נחתום על עצומה זו עם תקווה שהיא תשמש ככלי ליצירת שינוי חיובי ולמימוש המלצות הועדה משנת 2018

Contact Us

Select an option
bottom of page