top of page
כיכר דיזנגוף 25.2 צילום עמיר טירקל (1).JPG

שקט, יורים
תקציב 2024 - נשים בחזית הפגיעה

בחסות עשן המלחמה הוגשה הצעת חוק תקציב נוסף לשנת 2024. 

הזנחה של שירותים אזרחיים רבים והשפעות התקציב יורגשו היטב בתחומים כמו הרווחה, חינוך, ובריאות - לקיצוצים הללו יש השפעה מהותית ועקיפה על החיים שלנו כנשים כאן במדינה.

לא נשתוק ולא ניתן לאינטרסים ולזכויות שלנו להפגע.

חתמו על העצומה כדי להציב קו אדום.

כבר חתמו

5

200,000

אחד או יותר מהפרטים חסרים

רבנות יפה .jpg
bottom of page