top of page

ניהול מפגשים

May 31, 2024

במרפסת של ROOMS

דוכן יד 2 של הבית של בונות ביריד היד 2 הגדול במודיעין - מודיעין

{מיקום האירוע}

June 6, 2024

זום

ספרות שווה הרצאה לשבוע הספר

{מיקום האירוע}

June 20, 2024

זום

תחבורה בראיה מגדרית

{מיקום האירוע}

June 4, 2024

זום

זום מובילות יוני 2024

{מיקום האירוע}

May 28, 2024

זום

זום עדכון בונות אלטרנטיבה

{מיקום האירוע}

June 5, 2024

חולון

סיור פמיניסטי בתערוכת שובר שיוויון לצעירות

{מיקום האירוע}

June 20, 2024

הבית של בונות אלטרנטיבה במודיעין

למצוא אור לאחר החושך: מהשבת השחורה בקיבוץ בארי ולקראת עתיד - עם סיגל קראוניק, מאלמנות 7.10- מודיעין

{מיקום האירוע}

June 23, 2024

זום

התא הצעיר מציג: יריד מדע

{מיקום האירוע}

June 6, 2024

הבית של בונות אלטרנטיבה במודיעין

בונות ועובדות - מרחב עבודה משותף - הרצה - מודיעין

{מיקום האירוע}

June 4, 2024

הבית של בונות אלטרנטיבה במודיעין

בונות ועובדות - מרחב עבודה משותף - הרצה - מודיעין

{מיקום האירוע}

June 2, 2024

הבית של בונות אלטרנטיבה במודיעין

בונות ועובדות - מרחב עבודה משותף - הרצה - מודיעין

{מיקום האירוע}

May 30, 2024

הבית של בונות אלטרנטיבה במודיעין

בונות ועובדות - מרחב עבודה משותף - הרצה - מודיעין

{מיקום האירוע}

bottom of page