top of page
כיכר דיזנגוף 25.2 צילום עמיר טירקל (1).JPG

Build An Alternative
For Israeli Women

בחסות עשן המלחמה הוגשה הצעת חוק התקציב לשנת 2024. 

השפעות התקציב יורגשו היטב בתחומים כמו הרווחה, חינוך, ובריאות - לקיצוצים הללו יש השפעה מהותית ישירה ועקיפה על החיים שלנו כנשים כאן במדינה.

לא נשתוק ולא ניתן לאינטרסים ולזכויות שלנו להפגע.

חתמו על העצומה כדי להציב קו אדום.

כבר חתמו

876

אחד או יותר מהפרטים חסרים

תקציב.jpg
bottom of page