top of page

Thu, Nov 30

|

זום

מושב ערב יום ה׳: נשים, מלחמה ובריאות הנפש, מניעת אלימות מגדרית בחינוך ובעיר, השפעת המלחמה הכלכלית על נשים יוצאות מקלטים

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

Time & Location

Nov 30, 2023, 7:00 PM – 10:00 PM

זום

About The Event

19:00 נשים, מלחמה ובריאות נפש

ד"ר ענת גור, מנהלת מקצועית חכמת נשים   בע"מ, ראשת התוכנית לפסיכותרפיה בפגיעות מיניות בר אילן מרכז סיוע ת"א

מלחמה היא מצב בו הבדליים   מגדריים מובילים להתמקמויות שונות של נשים ושל גברים. במצבי מלחמה נשים נפגעות   מסוגים שונים של אלימות מגדרית שכוללים: אלימות מינית, אלימות במשפחה, אונס   במלחמה ועוד. בהרצאה אסקור את הידע הקיים על אלימות כלפי נשים במלחמות ועל   ההיבטים הנפשיים של אלימות זו, ונדון בדרכי התמודדות וטיפול במצוקות וטראומות של   נשים במלחמה.

קהלי יעד: עבודה סוציאלית ובריאות הנפש

20:00 מניעת אלימות   מגדרית במסגרות חינוכיות ועירוניות

ד"ר אדוה ברקוביץ רומנו,   עו"ס, מומחית למגדר ומיניות, בונות אלטרנטיבה

מהן הדרכים האפקטיביות למניעת   אלימות מינית? ההרצאה תציג עקרונות פעולה ממחקרים מובילים בעולם ליצירת מרחבים   מוגנים ברשויות המקומיות ובבתי הספר.

קהלי יעד:  קהל רחב, צוותי חינוך

21:00  השפעת המלחמה מבחינה כלכלית על נשים יוצאות מקלטים   ואלימות בין זוגית בקהילה וההתמודדות עם הסוגיה

תוכנית צומחות יחד בראש מורם, האגף   לקידום מעמד האישה - ויצ״ו

הדס דגן בלום מנהלת התוכנית,   רבקה וייסטוך אחראית תחום שיקום תעסוקתי בתוכנית

ההרצאה תעסוק בהתמודדות כלכלית   של נשים אשר יצאו ממעגל האלימות ומתגוררות בקהילה בזמן המלחמה. ההרצאה תסקור את   המצב הנתון, את דרכי ההתמודדות אשר ניתנו במסגרת תוכנית צומחות יחד ראש מורם   לנשים יוצאות מקלטים בקהילה.

קהלי יעד:  קהל רחב, נשים, נשים נפגעות אלימות אחרי   פרידה

Share This Event

bottom of page