top of page

מי שמתפקדת למפלגה משפיעה יותר

המסר צריך להיות ביחד אנחנו כוח לגרום למפלגות להתחייב לפעול למען נשים בתחומים ייצוג, בטחון אישי וחשיבה מגדרית כללית

הרשמה לאירוח מפגש בונות אלטרנטיבה  בחודש האישה

אמצעי הקרנה ומקומות ישיבה חיוניים למפגש מוצלח

תודה קיבלנו את הפניה שלך

bottom of page