top of page

זום

29 בנובמבר 2023 בשעה 17:00:00

מושב ערב יום ד׳: אני רוצה לשבור את הקירות, אלימות אינטימית בקרב בני נוער בצל המלחמה, ״איזו זכות בכלל יש לי לדבר עכשיו?"

{מיקום האירוע}

10

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

bottom of page