top of page
WhatsApp Image 2023-11-25 at 10.35.56 PM.jpeg

בשם הכנסת, ללא סמכות

שמות לזה סוף

WhatsApp Image 2024-04-18 at 18.02.18.jpeg

בימים האחרונים פורסמו בתקשורת ידיעה שחה״כ ניסים ואטורי חילק תעודות הוקרה על ניירות רשמיים של הכנסת מעוטרות בסמלי הכנסת שנחתמו בשם הכנסת וכוללות את סמל הכנסת.

בדקנו והמעשה מנוגד  לכללים: ״ח״כ לא יעשה שימוש בסמל המדינה או בסמל הכנסת למטרות שאינן קשורות למילוי תפקידו כחבר הכנסת (החלטת ועדת האתיקה בעניין שימוש בסמל הכנסת, סעיף 4)״.

מעבר לבעיה החוקית בשימוש בסמל הכנסת, אנחנו מוצאות בה גם פגם ערכי. 

אנחנו צריכות אתכן!
כולנו פונות לועדת האתיקה בבקשה לקיים דיון בנושא, אנחנו צריכות לפעול כדי שמקרים כאלו לא יחזרו על עצמם.

נא לוודא שהפרטים מלאים

שימו לב - לאחר השליחה פה ייפתח דף נוסף בו נדרשת לחיצה על כפתור ה״שליחה״ ואז תועברו לתיבת הדוא״ל.

השליחה מתיבת הדוא״ל הפרטית היא השלב האחרון והחשוב להצלחת הפעולה.

bottom of page