top of page

הקלטת מפגש- ברית בטחון איזורית

הקלטות זום חירום בהשתתפות ד"ר רונית לוין-שנור חברת סגל בפקולטה למשפטים באונ' ת"א וממייסדות פורום "היום שאחרי המלחמה״ ההקלטה התקיימה ב 16.4.2024.

Opmerkingen


bottom of page