top of page

הקלטת מפגש- 7 באוקטובר שלי הקמת חמ"ל אזרחי בעוטף עזה
הרבה מאוד פעמים לאורך הדרך, נשאלנו מי היא או מהי ״בוֹנה״. הרי אין איזה מרכיב סודי, אז רק צריכות להיות משוגעות לדבר? ומהו ה״דבר״?

כל פעם, מבלי שנשים אפילו לב, חזרנו לתשובה אחת - אישה שעושה. כזו שמובילה, כזו שלא מחכה לאף בשורה.

כזו היא קרני פלג. מובילה בשגרה ומנהיגה בחירום.

קרני הקימה בקיבוץ מר״לוג וחמ״ל עבור כל הגזרה - גם האזרחיות.ים שנותרו בקיבוץ וגם הצבא שהפך אותו למוצב זמני.

החמ״ל פעל במשך חודשיים וחצי, וכשפחת בו הצורך פנו קרני והצוות שגיבשה להקים את בית הספר האזורי הראשון שחזר לפעילות, 4 חודשים אחרי פרוץ המלחמה.

ההקלטה התקיימה ב 13.3.24.

Comments


bottom of page