top of page

פרדס חנה כרכור, מגד

20 באוגוסט 2023 בשעה 17:00:00

מפגש ״בונות עלייך״ לקראת הבחירות ברשויות המקומיות עם מאיה אנדראה אוזן ממרכזים לצדק חברתי

{מיקום האירוע}

10

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

bottom of page