top of page

מדיניות פרטיות
עודכן לאחרונה ביום 10 בחודש יולי 2023

זוהי מדיניות הפרטיות של עמותת "בונות אלטרנטיבה" (ע"ר) שמספרה 580764959 ("העמותה" ו-"המדיניות" או "מדיניות הפרטיות", בהתאמה). העמותה מפעילה אתר אינטרנט אשר מיועדת לספק מידע אינפורמטיבי אודות העמותה ופעילותה, והמאפשר לרכוש מוצרים אשר נמכרים ללא מטרות רווח ("האתר" ו-"המוצרים", בהתאמה).
במדיניות פרטיות זו, נפרט את נהלי איסוף המידע על ידנו, בעת שימוש באתר, לרבות סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם השימוש בשירותים ובאתר. 


איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) התשע"ז-2017 ולשאר הדינים החלים עלינו ולפי מדיניות פרטיות זו (יחד, "דיני הפרטיות"). 
מדיניות פרטיות זו חלה על מידע שמזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש [https://www.lp.bonot.org/store-policy]. מדיניות פרטיות זו חלה ביחס לכל שימוש באתר ובשירותים. 


מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון נקבה מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים.
קראי מדיניות זו וודא שאת מבינה היטב את נהלינו ביחס למידע האישי שלך, לפני שאת גולשת באתר או משתמש בו. אם קראת והבנת את מדיניות הפרטיות, ויש לך התנגדות לנהלינו, עליך לצאת מיד מאתר זה, ולהימנע או להפסיק את כל השימוש באתר. אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צרי איתנו קשר בכתובת: [office@bonot.org]
סוגי המידע שאנו אוספים:
עם תחילת השימוש באתר אנו אוספים עלייך מידע אישי מזהה וכן מידע לא מזהה. אנו אוספים ומעבדים בעת השימוש בשירותים, סוגי מידע שונים, לרבות:
מידע הנמסר על ידך כחלק מתהליך ההרשמה לאתר (כדוגמת שם, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני).
היסטוריית ההזמנות שלך – מוצרים שנרכשו בעבר על ידך. 
יצירת קשר – במידה ותבחרי ליצור קשר עמנו, תידרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך לרבות שם וכתובת אלקטרונית וכן כל מידע אשר תבחרי מיוזמתך למסור במסגרת אמצעים אלו. 
הנתונים המועברים על ידך ונאספים בזמן השימוש באתר. 
מידע שנאסף בעת השימוש באתר כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת ה-IP, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי.
הדרכים בהן נאסוף מידע: 
כשאת מוסרת לנו מידע, הדבר נעשה מרצונך ולא עקב חובה חוקית, אך ללא מסירת הפרטים, לא תוכל להתקדם ולבצע הזמנות באתר. הפרטים והנתונים שנמסרו באתר צפויים להישמר, כולם או חלקם, במאגרי המידע של העמותה, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו וישמש את העמותה, בהתאם לדין, לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו.
כשאת מוסרת לנו מידע באתר, או באמצעות מייל שתשלחי אלינו.
מידע המשודר באופן אוטומטי כשאתה משתמש באתר. 
שימוש בטכנולוגיות כגון עוגיות (cookies) (פירוט נוסף מטה), tags וweb beacons-, וכן SDK, כולל כלי ניטור של צדדים שלישיים. כלים אלה מנטרים את פעילותך באתר ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, זמן ומשך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי, סוג המכשיר, דפים שנצפו, הקלקות באתר.
עוגיות (Cookies): 
אנו משתמשים ב-Cookies לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ולאימות פרטים. Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של העמותה על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש משתמש באמצעות הדפדפן שלו על מנת לספק למשתמשת שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר. Cookies משמשים, לדוגמה, לשיפור ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הם Session Cookies והם נמחקים בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך. ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימים. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
להלן פירוט ה- Cookies שאנו משתמשים בהם:
Cookie Name
Purpose
Duration
Cookie Type
XSRF-TOKEN
Used for security reasons
Session
Essential
hs
Used for security reasons
Session
Essential
svSession
Used in connection with user login
12 months
Essential
SSR-caching
Used to indicate the system from which the site was rendered
1 minute
Essential
_wixCIDX
Used for system monitoring/debugging
3 months
Essential
_wix_browser_sess
Used for system monitoring/debugging
session
Essential
consent-policy
Used for cookie banner parameters
12 months
Essential
smSession
Used to identify logged in site members
Session
Essential
TS*
Used for security and anti-fraud reasons
Session
Essential
bSession
Used for system effectiveness measurement
30 minutes
Essential
fedops.logger.X
Used for stability/effectiveness measurement
12 months
Essential
wixLanguage
Used on multilingual websites to save user language preference
12 months
Functional


אנו נשתמש בכלי ניתוח שונים, כגון:
Google Analytics: למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ - Google Analytics באתר, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/intl/en/policies/privacy. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

מטרות איסוף המידע:
המידע שנאסף ישמש אותנו בעיקר לצורך הפעילות השוטפת שלנו, ציות להוראות הדין והגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו. 
שימוש נוסף שנעשה במידע יהיה לפי כל דין, למשל: 
יצירת קשר.
אספקת השירותים.
שיפור חווית השימוש באתר. 
ניהול, בקרה ושיפור השירותים באתר.
טיפול בתלונות ומתן שירות למשתמשי האתר. 
טיפול בבקשות לעיון במידע ותיקונו. 
קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו. 
איתור ומניעה של הונאות, שימוש לרעה או פעולות לא חוקיות אחרות.
לחסימת גישה לגולש שלדעת העמותה עושה שימוש לרעה באתר. 
אבטחת מידע. 
הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התגוננות מתביעות. 
הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים. 

העברת מידע לצד שלישי: 
אנו לא מוכרים, שוכרים או מחכירים מידע אישי. אנו רשאים להעביר מידע אודותייך לצדדים שלישיים, וזאת לשם אספקת השירותים, מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי הצהרת פרטיות זו או על פי הרשאתך. 
אנו עשויים להעביר מידע לספקים שלנו או לקבלני משנה שלנו אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון ספקי אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו' ושירותים שונים במיקור חוץ).
אנו רשאים לשתף את המידע אשר נאסף ממך ו/או ביחס אלייך על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין העמותה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו העמותה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של העמותה.
אנו רשאים להעביר מידע לצד שלישי בכל מקרה בו תהיה העמותה בדעה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לעמותה ו/או מי מטעמה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
בכפוף להוראות הדין, העמותה רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת פעילותה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לפעילותה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על העמותה. 
בעת ביצוע הזמנה תידרש למסור מידע אישי נוסף וכן פרטי כרטיס אשראי. הוספה של פרטי כרטיס אשראי מתבצעת על ידי לחיצה על כפתור המוביל ישירות לאתר של חברת סליקה. למידע נוסף אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת הסליקה. מודגש, כי העמותה אינה אוספת ו/או שומרת את פרטי כרטיס האשראי של המשתמשת. מובהר כי העמותה אינה אחראית למעשים ו/או למחדלים של חברת הסליקה והשימוש בשירותי חברת הסליקה הינו באחריותך בלבד.
העברת המידע מחוץ לטריטוריה שלך: 
אנו עשויים לאחסן, לעבד או לתחזק מידע באתרים שונים ברחבי העולם, כולל באמצעות ספקי שירותים מבוססי ענן ברחבי העולם.
אם את נמצאת בתחום שיפוט בו העברת המידע שלך לתחום שיפוט אחר מחייבת את הסכמתך, אז על ידי שימוש באתר את מספקת לנו את הסכמתך המפורשת להעברה כזו או לאחסון, עיבוד או תחזוקת המידע בתחומי שיפוט אחרים.
זכויות המשתמשת:
תוכלי לעיין באתר בעמוד "האזור האישי" וכן בעמוד "היסטוריית הזמנות" במידע אודותייך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק) שמצוי אצלנו ושמור במאגרי המידע הרשומים של העמותה אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכלי לבקש את עדכונו, תיקונו או מחיקתו באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל המופיע מטה.
מידע הדרוש לעמותה לשם ניהול פעילותה, לרבות תיעוד פעולות שביצעת בקשר עם השירותים או לצורך המשך אספקת השירותים בעתיד, יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין. מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקשי מאיתנו למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף בכפוף להוראות הדין. 
כשאת מבקשת מאיתנו לממש את זכויותיך על פי דיני הפרטיות ומדיניות זו, יתכן ונצטרך לבקש ממך לספק לנו אישורים מסוימים כדי לוודא שאת מי שאת טוען שאת, כדי להימנע מחשיפתך למידע הקשור לאחרים ולשאול אותך שאלות כדי להבין טוב יותר את טיב והיקפו של המידע שאליו את מבקש גישה וזכויותייך החוקיות ביחס אליו.
אנו עשויים להחסיר חלק מהמידע שנעמיד לרשותך, במידה והוא כולל מידע הקשור לאחרים.
כמו כן, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן השירותים, העמותה משתפת מידע עם צדדים שלישיים, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק את המידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמת ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים שלהם.
שמירת מידע:
אנו שומרים סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות איסוף המידע, לאינטרסים הלגיטימיים שלנו, כמו גם בהתאם לדרישות דיני הפרטיות לפי החוק החל.
אנו עשויים לשמור מידע כל עוד הוא נחוץ כמפורט במטרות האיסוף והשימוש על פי מדיניות זו ולמטרות לגיטימיות אחרות, למשל, לאחסון מידע אישי לצורך תיעוד, מטרות ניהול אבטחת סייבר, הליכים משפטיים ונושאי מס. אנו עשויים לאחסן מידע בלתי מזהה ללא הגבלת זמן.
בכל מקרה, כל עוד את משתמשת באתר, אנו נשמור מידע אודותיך, אלא אם כן אנו נדרשים על פי דיני הפרטיות למחוק אותו, או אם אתה מממש את זכויותיך החוקיות למחוק את המידע.
אבטחת מידע והצפנה:
אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, עדיין קיימת סכנת חדירה או כי מידע יגיע לצדדים שלישיים. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב חדירה או העברה לצדדים שלישיים כאמור, כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.  
את אחראית לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית, אף אם הדבר נעשה שלא בהסכמתך. האחריות לנקוט אמצעי אבטחת מידע חלה גם עלייך, למשל:
אל תמסרי פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני), לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג"). 
וודאי כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) נכונים.   
השתמשי באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה בציוד הקצה שלך שממנו את גולשת לאתר.  
דאגי לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות.  
התאמי את אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמשת במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפני אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך. 
אם את חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, צרי איתנו קשר מיד.  
אתרים מקושרים:
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, אשר עליהם איננו אחראים. אנא קראי את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל צד שלישי כזה שאת בוחר לגלוש בו.
ילדים:
האתר אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 18 ואנחנו לא מתכוונים לאסוף מידע אישי מכל מי שאנחנו יודעים שהוא מתחת לגיל 18. אנו סומכים עליך כדי להבטיח כי על נשוא המידע להיות מעל גיל 18. אם לא מתקיימות דרישת הגיל, את נדרשת לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס למסור ולעבד מידע בהתאם למדיניות פרטיות זו; ללא הסכמה כזו, אינך רשאית להשתמש באתר.
שינויים במדיניות הפרטיות:
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות מעת לעת את הצהרת הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכנה לאחרונה". במידה והעמותה תבצע שינויים אשר, לפי שיקול דעתה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, העמותה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באמצעות האתר. 
הדין החל:
על הצהרת פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר עימה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו. 
יצירת קשר:
בכל שאלה ניתן לפנות לעמותה, בכתובת דוא"ל: office@bonot.org 
באופן אחראי. אם אינך מרוצה מהאופן בו אנו עושים זאת, אנא פנה אלינו ואנו נעשה מאמץ בתום לב כדי להתייחס לפנייתך. 

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Youtube
  • TikTok

מדיניות פרטיות

bottom of page