top of page

החממה לאקטיביזם ארגוני

  • מתחיל בתאריך: 26 ביוני
  • 50 שקלים חדשים
  • זום

מקומות פנויים


תיאור השירות

החממה לאקטיביזם ארגוני במסגרת 'בונות אלטרנטיבה' מטרה. להכשיר פרטים (עובדות.ים, מנהלות.ים) ליזמות אישית לקידום שוויון מגדרי במקומות עבודה ובארגונים בכלל. הבנת 'אתגר המגדר' בכלל, ובארגונים בפרט – מאפיינים, ביטויים, מורכבויות. הכשרה לזיהוי פרקטיקות מגדריות מדירות טיפוסיות בעולם העבודה. הכשרה לצורות התערבות אפשריות לקידום שוויון מגדרי בארגון. מסגרת החממה מפגש וירטואלי. אורך המפגש - שעתיים תדירות - אחת לשבוע. מפגש מס' 1 – היכרות ותשתית על פמיניזם היכרות דרך חיבור אישי/חוויה למגדר. פמיניזם – תפיסה וזרמים, התפתחות התנועה בעולם ובישראל, המשמעות לחיים של כולנו בתוך ארגונים. מפגש מס' 2 – מגדר ואי שוויון מין, מיניות ומגדר. ההבנייה החברתית של העולם. ההבנייה המגדרית של העולם. שוויון לעומת שוויון הזדמנויות (או שוויון לעומת הוגנות). מפגש מס' 3 - אי שוויון בארגונים על ארגונים ואי שוויון מגדרי - הארגון כאוסף של קבוצות הארגון כיישות ממוגדרת ה'עובד האידיאלי' פרקטיקות מגדריות מדירות שלושת נדבכי הפעולה (פיתוח עסקי/תוכניות רגישות מגדר, אופי פעולה, קידום שוויון מגדרי פנים ארגוני). תרגיל זיהוי פרקטיקות מגדריות מדירות. מפגש מס' 4 – מה מקדם ארגון שוויוני, מכבד ומכיל ואיך ניתן להשפיע על כך כפרטים אבחון ארגוני מגדרי כבסיס. מפת הפעילות האפשרית לסוכנ.ת השינוי. 'מטלה' קטנה – מיפוי פרקטיקות מדירות בארגון שלכםן/ארגון אחר וחשיבה על מהלכים לקידום שוויון מגדרי. מפגש מס' 5 – דרכים ומיזמים לקידום שוויון מגדרי בארגונים - הדגמה ע"י יחידות.ים וארגונים אורחים. מפגש מס' 6 – פעולת יחידות.ים וקבוצות לא ניהוליות בתוך הארגון: אינטגראציה, סיכום ו'יציאה לדרך' עבודה סביב ה'מטלה'. דיון במליאה. מבט אינטגראטיבי. סיכום החממה ו'יציאה לדרך'. ד"ר אריאל ויינר סוציולוג ויועץ ארגוני בכיר, מלווה ארגונים והנהלות בכירות בתהליכים אסטרטגיים, תהליכי חשיבה ותכנון, פיתוח והכשרת מנהלים ומנהלות, ומחקר ארגוני יישומי. מומחה לקידום שוויון מגדרי ומגוון בארגונים, ובכלל זה, גיבוש אסטרטגיות פעולה בתחום ועיצוב תהליכים ותפיסות ניהוליות המקדמות סביבות ארגוניות שוויוניות בחברות עסקיות, משרדי ממשלה, ארגונים בטחוניים ורשויות מקומיות. יזם חברתי בתחומי השוויון המגדרי והגיוון הפועל במסגרות שונות לקידום חברה שוויונית, מכילה ומכבדת. בעל תואר דוקטור מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מייסד ומנכ"ל משותף של Virtue, חברת ייעוץ לקידום שוויון ארגוני ומגוון (יחד עם ד"ר רוני טמיר). ד"ר רוני טמיר סוציולוגית ויועצת ארגונית בכירה. עמדה בראש מערך מדעי ההתנהגות של צה"ל, שם רכשה ניסיון מגיוון בייעוץ להנהלה בכירה בתהליכים אסטרטגיים של שינוי תפיסתי וארגוני, בפיתוח מערכות הערכת עובדים ובמחקר ארגוני. כתבה דוקטורט ה


מפגשים קרובים


פרטי איש הקשר

team@bonot.org

קומה 21 תוצרת הארץ 6, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page