top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

החממה לאקטיביזם מגדר ומיניות בריאה שלב ב

אקטיביזם חינוכי שוויון מגדרי ומיניות

  • הסתיים
  • 50 שקלים חדשים
  • מקוון

תיאור השירות

אקטיביזם חינוכי שוויון מגדרי ומיניות בריאה. עמותת בונות אלטרנטיבה עוסקת בקידום זכויות נשים וצמצום אי שוויון מגדרי. כחלק מקידום החזון שלנו לחברה שוויונית ומוגנת, אנו מזמינות צוותי חינוך לחממת מנהיגות לחינוך מודע מגדר, מיניות בריאה וכלים לקידום אקטיביזם חינוכי פמיניסטי. המפגשים מתקיימים און ליין. לחממה שני שלבים: שלב א' – מבוא – מגדר ומיניות בריאה במערכת החינוך. קהל יעד: צוותי חינוך מהגיל הרך ועד התיכון, ללא רקע קודם בנושאים אלה. 5 מפגשים בני 3 שעות אקדמיות שלב ב' – אקטיביזם חינוכי לקידום שוויון מגדרי ומיניות בריאה. קהל יעד: צוותי חינוך יסודי-על יסוד, בעלות רקע קודם בהכשרה בנושאים אלה. 5 מפגשים בני 3 שעות אקדמיות. ניתן להירשם לשני השלבים או רק לאחד מהם. איזה תכנים נלמד? מצב האי שוויון המגדרי בישראל הוא מהגבוהים בעולם. אי השוויון פוגע בפונטציאל האישי, כמו גם משפיע על הרווחה הנפשית והפיזית ואף על הבטים כלכליים. החממה מבקשת להעניק למשתתפות/ים כלים לפיתוח מיזמים חינוכיים בתחומים של מגדר ומיניות בריאה תוך עידוד אקטיביזם של התלמידות.ים. לאור זאת, החממה תשלב ידע עדכני על מצב אי השוויון המגדרי, מיניות בראייה התפתחותית ותרבותית ומצבי אלימות מגדרית תוך תרגול והתנסות בכלים לאקטיביזם: כלים ללמידת חקר, פיתוח חשיבה ביקורתית, כלים לפיתוח מיזמים, יצירת שותפויות וביצוע המיזם וכן, ייעשה שימוש בכלים של בינה מלאכותית. הקורס יהווה קבוצת עמיתים ועמיתות, מקום לסיעור מוחות והדרכה. החממה היא מרחב מעשי והיא שואפת ללוות את המשתתפות.ים תוך כדי עשייה חינוכית. בחלק השני ינתן דגש על הפעלת מיזם. מטרות הקורס: • מסע אישי רפלקטיבי מעמיק • העצמת המשתתפות.ים ותמיכה קבוצתית לקידום היכולת של המשתתפות.ים לקדם שינוי במסגרת החינוכית ובקהילה • מתן כלים מעשיים להתנסות מעשית המעודדת אקטיביזם חינוכי בתחום של אי שוויון מגדרי נושאי הקורס: • מגדר ואי שוויון מגדרי – ידע ונתונים עדכניים, מגמות וגורמים חברתיים המובילים למציאות זו, תאוריות והוגות פמיניסטיות העוסקות במגדר. • מיניות בריאה בראייה התפתחותית מותאמת גיל • אלימות מגדרית ומניעתה – הכרות עם התופעה ועם דרכי המניעה במסגרת החינוכית תוך עידוד אקטיביזם של התלמידות.ים • אקטיביזם חינוכי- מושגי בסיס, דרכי פעולה והנחייה • קידום שיתופי פעולה לקידום מיזמים חינוכיים חלק ב' ימי רביעי אחת לשבועיים: 3.4.24 – אקטיביזם חינוכי – כלים להקמת מיזמים חינוכיים בתחום של שוויון מגדרי, מניעת אלימות מגדרית - ד"ר אדוה ברקוביץ'-רומנו 17.4.24 – מודל בית ספר מקדם שוויון מגדרי בשילוב הקהילה - ד"ר אדוה ברקוביץ'-רומנו 1.5.24 – פיתוח אקטיביזם חינוכי בקרב תלמידות ותלמידים – דרכי פעולה - ד"ר אדוה ברקוביץ'-רומנו 15.5.24 – מודלים מתקדמים לקידום דימוי גוף חיובי – אמירה שחף 29.5.24 – בינה מלאכותית פוגשת חינוך מודע מגדר - ד"ר אדוה ברקוביץ'-רומנו


פרטי איש הקשר

team@bonot.org

קומה 21 תוצרת הארץ 6, Tel Aviv-Yafo, Israel


bottom of page