top of page

מפגשי בונות מחדש
חודש האישה

יום האישה 2024 לא יהיה זהה לאלו שקדמו לו. 


בשנה האחרונה ראינו כולנו שנשים בישראל נמצאות בחזית ובו זמנית מחזיקות את העורף, מניעות את הכלכלה ושומרות על הבית. למעשה, אנחנו משמעותיות ונוכחות בכל מקום למעט במוקדי קבלת ההחלטות, בהם יש חוסר משווע בייצוג נשי. 


בונות אלטרנטיבה שמה לה למטרה להגדיל ולהרחיב את מעגלי המודעות בקרב נשים ואת נוכחות הנשים בכל מקום בו מתקבלות החלטות. 

 

כחלק מהמאמץ נקיים בכל רחבי הארץ חוגי בית בהנחית מרצות מרתקות שישוחחו עם אלפי נשים על החשיבות של נוכחות נשים במוקדי קבלת החלטות והדרך לשיוויון מלא.רוצה לארח חוג בית ?הרשמי בטופס זה ומפיקה מטעמנו תהיה בקשר לתאם תאריך ומרצה.

bottom of page