top of page
standing_edited.jpg
בונות יחד את המחר
הצטרפות מהירה

 בונות אלטרנטיבה
בונות מציאות שוויונית לנשים בישראל

בבונות אלטרנטיבה פועלות יחד בכל רחבי הארץ נשים מכל חלקי החברה הישראלית, חילוניות, דתיות, חרדיות, ערביות ויהודיות. נשים מרחבי כל המפה הפוליטית.

הצטרפו לתנועת השטח של נשים בישראל. ביחד אנחנו כח. 
ביחד נוביל לייצוג של נשים בכל עמדת קבלת החלטות. 
נגן על זכויות נשים ונילחם באלימות נגד נשים. 
אנחנו מקיימות מגוון רחב פעילויות אקטיביסטיות (לא רק הפגנות) החל מחוגי בית, יוזמות בנושאי חינוך וכלכלה. 
כל אחת מאיתנו יכולה לעשות שינוי. גם מהבית!

איך בונות אלטרנטיבה?

אנו פועלות ליצירת קהילות של של נשים מנהיגות , מועד הכיתה ועד הכנסת, כדי ליצור מציאות חדשה לנשים בישראל.

לומדות את המציאות

אנחנו פועלות בשטח כדי לסייע לנשים לשנות את המציאות שלהן באמצעות חוגי בית והרצאות בזום שמקנים ידע והבנה של המציאות והאופן שבה ניתן להשפיע עליה. 

>לכל האירועים של בונות אלטרנטיבה >>

פועלות בשטח

תמצאו אותנו באדום בהפגנות למען דמוקרטיה, שיוויון זכויות בין נשים וגברים ומאבק באלימות נגד נשים. 

>הצטרפי לקבוצות השטח שלנו>>

משפיעות מהבית

אפשר להיות אקטיביסטיות גם מהבית במגוון קמפיינים שכבר הביאו תוצאות.  התפקדות למפלגות דמוקרטיות, עצומות, קמפיינים מיילים

>עוד פרטים בבלוג שלנו >>

bottom of page